Wees welkom publiek, medemens, deelnemer, klant toeschouwer of ding. Wij zouden het fantastisch vinden als jij naar onze graduation show komt omdat…

… er kunst schuilt in het einde van het fossiele tijdperk.

… je dagelijks leven zal veranderen door abstracte zelfportretten.

… schaamte en ongemak een podium verdienen.

… het anders zo fucking saai wordt.

… op straat het verlangen naar vrijheid een ontroerend gevecht oplevert.

… deze gebouwde set een eigentijds/nieuw/ander onderzoek naar de tussenruimte is.

… het tijd wordt om eindelijk eens naar jezelf te kijken.

… we er al te veel over hebben gepraat.

Be welcome audience, fellow man, participant, customer, spectator and thing. We would love you to come to our graduation show because …

... there is art in the end of the fossil era.

… your daily life will change through abstract

self-portraits.

… shame and discomfort deserve a stage.

… otherwise it will get so fucking boring.

… in the street the desire for freedom is a touching fight.

… this built set is a contemporary / new / different investigation into the gap.

… it is time to finally look at yourself.

… we have already talked too much about it.

Reinventing Daily Life toont acht keer de uitkomst van een tweejarig onderzoek naar kunst binnen ons dagelijks leven. Bereid je voor op een programma vol interventies in de publieke ruimte, kunst op plekken waar je het niet verwacht en ogenschijnlijk gewone situaties. Jij bent onmisbaar, dus kom, kijk en ervaar:

Reinventing Daily Life shows eight times the outcome of a two-year research into art within our daily lives. Prepare yourself for a program full of interventions in the public space, art in places where you do not expect it and apparently normal situations. You are indispensable, so come, see and experience: